FEDEK AkreditasyonuFEDEK, Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri (FEF) bölümlerinde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmeti ilerletmek amacıyla kurulmuştur. FEDEK, farklı disiplinlerdeki öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları yaparak, Türkiye’de FEF öğretiminin kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunmaktadır.

Bölümümüz FEDEK akreditasyonu için ders içerikleri, altyapı, laboratuvar güvenliği, öğrenci ilişkileri ve kalite artırımı konularında çalışmaları yürütecek bölüm komisyonlarını oluşturmuştur.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans programı FEDEK değerlendirme ölçütlerine göre 19.01.2020-30.09.2022 tarihleri arasında akredite edilmiştir.

Aşağıda lisans programı hakkındaki bilgileri, FEDEK Sürekli İyileştirme Komisyonlarını, FEDEK anket dosyalarını ve 2018-2019 öğretim yılı için yapılan anketleri bulabilirsiniz.
 
Fedek Bilgileri Paketi
FEDEK Bölüm Komisyonları
Anket Dosyaları
2018 - 2019 Anketleri
2019 - 2020 Anketleri
2021 - 2022 Anketleri
 
>