Genel

Moleküler biyoloji, canlı organizmaların hücresel faaliyetlerini, işleyişlerini ve mekanizmaların işleyişleri sırasında gerçekleşen kimyasal reaksiyonları moleküler düzeyde inceleyen ve genetik temellerini araştıran bir bilim dalıdır.

Günümüzde her geçen gün giderek önem kazanan bu bölüm, Hücre Biyolojisi, Genetik, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Bitki Genetiği ve Biyoinformatik gibi bilim dallarını içine alarak hızla gelişmekte olan bir alandır. Biyolojik teknikler ve mühendislik ilkelerinin canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlarda çözümlere yönelik uygulandığı bir bilim dalı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kendi alanı içinde aşağıda verilen alt bilim dallarını da içerisine alarak gelişir. Bu sebeple bir ‘moleküler biyolog’ adayı Hücre Biyolojisi, Moleküler Biyoloji, Genetik, Moleküler Mikrobiyoloji, Mikrobiyal Teknoloji, Moleküler Genetikte Özel Teknikler, Biyokimya, Enzimoloji, Rekombinant DNA Teknolojisi, Biyoteknoloji, Enstrümental Analiz, Biyoinformatik, Proteomiks gibi bilim dalları hakkında bilgi sahibi olacak şekilde eğitim alır. 

Günümüzde bu bilim dalında yetişmiş insan gücüne çok fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Özellikle gelişmiş ülkeler ile kıyasladığımızda, Türkiye’de bu alanda yetişmiş eleman sayısı azdır.

Muğla Üniversitemizin ülkemizde, temelde ileriye dönük, çağın gereklerine uygun özellikte ve nitelikli yeni nesiller yetiştirme misyonuna uygun olarak oluşturulması istenen Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans Programı Üniversitemize, temel Moleküler Biyoloji ve Genetik bilimi eğitiminin verildiği genç beyinlere üst düzeyde yetenekler kazandırmayı hedefleyen bir vizyon sağlayacaktır.

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunları;

1. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde akademisyen olarak,

2. Özellikle biyoteknolojiye yönelik üretim yapan sanayi sektöründe,

3. Klinik tıp, adli tıp ve ilaç sektöründe,

4. Genetik mühendisliği için gerekli malzeme üretimi ve pazarlama alanlarında çeşitli meslek dallarında iş bulabilme imkanları yüksektir.

MBG Yüksek Lisans Programı
Bağlantılar
Yukarı Çık